Política de Cookies

Ús de Cookies

En cumpliment de l’lart. 22.2 LSSICE s’informa de l’ús de cookies a www.lapizzeta.com

La Pizzeta, per compte pròpia o la d’un tercer contrcta per a la prestació de serveis estadístics o mesura, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant la sessió de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, pel que no proporcionen per sí mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de cookies resulta possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari, amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedit a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S’utilitzen també per mesurar  l’audiència i paràmetres del tràfic, així com per controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat quan hi hagi una recepció de cookies i per impedir-hi la seva instal·lació en l’equip receptor. Per a més informació consulteu les instruccions i manuals específics del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per a utilitzar el lloc web no resulta necessari que l’usuari permeti l’instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que hi actuï en nom de La Pizzeta.